header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd

Invalbeleid voor jeugdspelers

Nieuws afbeelding 22-11-2017 Binnen Shinty is het uitgangspunt dat we één vereniging zijn en dat teams elkaar moeten helpen wanneer er een tekort aan spelers is. De ene keer heeft het ene team daar profijt van, de volgende keer het andere team. Er gelden echter wel spelregels waar we ons aan moeten houden. 

Uitgangspunten bij invallen
Bij het invalbeleid geldt als leidraad dat 1e teams in principe voorgaan. Maar daarbij gelden er altijd een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden: 

1. Voorkeur voor invallers uit de eigen lijn. Bij uitlenen wordt altijd eerst gekeken naar teams binnen dezelfde lijn. Als er geen spelers uit dezelfde lijn beschikbaar zijn, mogen spelers uit de lijn daaronder gevraagd worden (dus bijvoorbeeld D spelers voor een C team). Dit kan ook het geval zijn indien de spelers uit de lagere lijn het spelniveau beter aan kunnen dan een team uit de eigen lijn (of in alle teams van de lijn te weinig spelers zijn). 

2. Invallers kunnen komen uit teams die in dezelfde of een lagere klasse spelen, of maximaal 1 klasse hoger. Invallers kunnen ook komen uit een jongere leeftijdscategorie.

3. Invallers uit een 1e lijn team, mogen invallen bij een ander team na hun eigen wedstrijd.

4. Als een lager team ondanks blessures nog beschikt over 12 inzetbare spelers, dan bepaalt de coach van het ‘uitlenende’ team of en wie er wordt uitgeleend. Er is immers geen sprake van een reëel tekort. Uiteraard werkt dit twee kanten op: een lager team dat beschikt over 14 spelers zal altijd een speler moeten afstaan aan een hoger team met 12 of minder inzetbare spelers.

5. Het principe 'hoger team binnen de lijn gaat altijd voor' wordt verlaten in geval van zwaarwegende argumenten voor het ‘uitlenende’ team. Zwaarwegende argumenten zijn: beslissende wedstrijd en/of wedstrijden van belang voor bovenstaande plaatsen in de poule of een dreigende degradatie. Tevens het te laat melden en een dag van te voren alsnog invallers regelen.

6. Als een speler uit een ander team invalt, mag dit niet ten koste gaan van de spelers die in dat team zitten. Het is niet de bedoeling dat zij minder gaan spelen dan de speler die invalt.

7. Een jeugdspeler die als invaller aan een wedstrijd meedoet, zal bij voorkeur 2 x 10 minuten speeltijd krijgen.

8. Bij twijfel dient de coach altijd contact op te nemen met de lijncöordinator.

Organisatie en communicatie rond invallen

1. Het regelen van invallers wordt gedaan door de coaches/managers onderling. De lijncöordinator hoeft niet vooraf te worden geïnformeerd. Als een speler is ingevallen zonder medeweten van de lijncoördinator, moet dit na de wedstrijd gemaild worden aan de lijncoördinator. 

2. Spelers worden pas ingelicht/gevraagd als de coaches het onderling eens zijn.

3. Coaches moeten vermijden dat er pas op het laatste moment (vrijdag!) geschoven moet worden met spelers. Coaches dienen gelijk te handelen als er zich een tekort dreigt voor te doen. Als coaches eerder in de week al op de hoogte zijn van mogelijke uitval of een mogelijk tekort aan spelers, ontwikkelen ze in samenwerking met coaches van andere teams een "what-if” scenario. 

4. Als blijkt dat een coach te laat (vrijdag) om invallers vraagt en heeft verzuimd van tevoren iets te regelen, dan bepaalt de desbetreffende lijncöordinator de procedure, uitleen en inzet van de spelers. 

Vragen?
Heb je vragen over het invalbeleid? Neem dan contact op met de betreffende lijncoördinator, zie 'Wie doet wat' / 'TC Jeugd' op deze website. 


Deel op: