header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

Contributie veldhockey seizoen 2023/2024
De contributie zal jaarlijks conform de inflatie (CPI) worden aangepast. Uitgangspunt voor de contributieverhoging is de CPI over het voorafgaande kalenderjaar. 

Senioren € 380,00
Jong Senioren (18 t/m 24 jaar) € 240,00
Jeugd O18 t/m 012 € 352,00
Jeugd O9 en O10 € 296,00
Jeugd O7 en O8 € 182,00
G-hockey € 177,00
Trimhockey € 209,00
Trimhockey+ € 231,00
Hockey7x7 €   30,00  per blok (exclusief training)
Trainingslidmaatschap Jeugd O9 en O10 € 202,00
Trainingslidmaatschap Jeugd O8 € 110,00
Funkey (per serie) €   85,00  (geen lidmaatschap)

Toeslag 1e en 2e lijn veldcontributie
Voor de 1e en 2e lijn van de O18 t/m O12 geldt een opslag. De opslag bedraagt € 92,00 voor 1lijn en € 46,00 voor 2e lijn. 


Contributie zaalhockey seizoen 2023/2024
Senioren
Afhankelijk van aantal trainingen en locatie (kostendekkend)
Jeugd O18 t/m O12      € 89,00
Jeugd O10 € 89,00
Jeugd O9 € 57,00
Jeugd O8 € 24,00

Toeslag 1e en 2e lijn zaalcontributie
Voor de 1e en 2e lijn van de Jeugdteams O18 t/m O12 geldt een opslag van € 43,00. 


Inschrijfgeld
Bij inschrijving ben je eenmalig € 55,00 aan inschrijfgeld en administratiekosten verschuldigd.

Lid worden tijdens het seizoen
Als je lid wordt tijdens een verenigingsjaar (beginnend op één juli en eindigend op dertig juni daaropvolgend), geldt dat je, als je lid wordt voor één januari van het betreffende verenigingsjaar, de volledige contributie verschuldigd bent. Indien je lid wordt na één januari van het betreffende verenigingsjaar, dan ben je de helft van de contributie - gerekend exclusief de KNHB-bijdrage - verschuldigd. 

Trimhockey+
Met het lidmaatschap trimhockey+ mag je naast het trainen op maandagavond maximaal 7x invallen bij een wedstrijd van een veteranen-/veterinnenteam, waarvan maximaal 5x bij hetzelfde team.

Shirtregeling
Alle leden, behalve trainingsleden, ontvangen een groen-wit (thuis)shirt in bruikleen. Daarnaast ontvangen alle competitieteams van de O12-lijn een rood-groen (uit)shirt in bruikleen. De teams binnen de lijn O7 t/m O10, Sevens, Trimhockey, G-hockey en trainingsleden ontvangen geen rood-groen uitshirt. 
Als je je lidmaatschap opzegt, dien je het thuis-(en uit-)shirt weer in te leveren.

Automatische incasso
De contributie wordt betaald door middel van automatische incasso. Hiervoor machtig je DMHC Shinty voor het eerste jaar voor het bedrag van de verschuldigde veldcontributie plus het inschrijfgeld en indien van toepassing voor de zaalhockeycontributie, en voor de volgende jaren alleen voor het (de) verschuldigde contributiebedrag(en). De bedoelde bedragen worden in twee gelijke delen (eind september en eind oktober) van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Als je je na 10 september inschrijft als lid, dan wordt de contributie in één termijn afgeschreven (eind oktober).

Gespreide betaling
In uitzonderingsgevallen is in overleg met de penningmeester gespreide betaling in meer dan de twee bovengenoemde termijnen mogelijk, waarbij geen extra heffingen in rekening worden gebracht. De betalingsregeling moet aan het begin van het seizoen worden aangevraagd bij de penningmeester.

Niet betalen contributie
Indien Shinty je contributie niet kan incasseren, omdat er onvoldoende saldo op je rekening staat, dan worden extra administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht voor het versturen van een nota. Indien de contributie op 1 december niet is ontvangen worden spelers bovendien uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden.

Vragen?
Heb je vragen over de contributie of de automatische incasso? Stuur dan een e-mail naar de penningmeester, [email protected]. 

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]