header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Gedragsregels

Shinty, dat zijn we samen!

Om voor iedereen een gezellige sportclub te zijn, vinden we het als bestuur belangrijk dat we op een sportieve en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Net als een groot aantal andere clubs hebben we daarom gedragsregels opgesteld. Hierin verwoorden we de ‘normen en waarden’ van Shinty (de ‘Gedragsrichtlijnen’). Deze gedragsregels kunnen steeds naar voortschrijdend inzicht worden aangepast.

Er zijn voor Shinty 7 algemene gedragsregels opgesteld en de gedragsregels per doelgroep (speler, trainer, coach, manager, vrijwilliger etc.) beschreven. Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met de Commissie Sportiviteit & Respect via [email protected].  

De 7 algemene gedragsregels voor Shinty

1. Ik laat mijn team niet staan
Hockey is een teamsport. Niet alleen op het veld, ook daarbuiten. Samen zorgen we voor een sportieve, gezellige sfeer. Dus: ik let op m'n taalgebruik, ik scheld nooit iemand uit, ik pest niet, ik geef positieve feedback. Ik houd me aan teamafspraken en betrek iedere teamgenoot bij het team. Ik kom trainen en speel actief mee.

2. Ik speel sportief 
Ik ben sportief tegen m'n teamgenoten en de tegenstander, de coach en de scheidsrechter. Voor, tijdens en na de wedstrijd. Ik respecteer de beslissing van de scheidsrechter ook als ik het er niet mee eens ben. Ook online ben ik sportief: ik scheld niet via twitter, snapchat, facebook of instagram. 

3. Ik fluit mijn wedstrijden
Vanaf eerstejaars B jeugd ben ik verplicht om wedstrijden te fluiten. Op de website staat wanneer ik moet fluiten. Als ik niet kan, regel ik op tijd een vervanger en geef dit door aan de arbitragecommissie. Ik fluit sportief en spreek spelers en coaches aan op onsportief gedrag.

4. Ik moedig sportief aan
Publiek langs de lijn is gezellig. En aanmoedigen doe ik sportief: ik moedig het hele team aan. Ik heb geen commentaar, niet op spelers en niet op de scheidsrechters. Ook als ik het er niet mee eens ben. Als ouder langs de lijn heb ik een voorbeeldfunctie voor onze kinderen en hun teamgenoten.

5. Ik respecteer de scheidsrechter
Tijdens de wedstrijd lever ik geen commentaar op de scheidsrechter. Ik respecteer zijn of haar beslissing. Ook als deze verkeerd is. Of ik nu speler, coach of toeschouwer ben.

6. Ik ben ook online sportief
Via snapchat, instagram, facebook en whatsapp kan ik laten zien dat ik trots ben op Shinty. Daar deel ik leuke momenten. Vervelende berichten deel ik nooit via social media.

7. Ik houd de club schoon
Mijn auto of fiets zet ik alleen op de plekken waar dat hoort. Ik fiets niet over het terras, ik ruim de dug out op na de wedstrijd en gooi het afval in de prullenbak. Ik ga netjes met clubmateriaal om en ruim het op. Samen met mijn team doe ik m'n teamcorvee.

En anders...?
Bij ongewenst gedrag, waarbij een lid, trainer, coach, manager, vrijwilliger dan wel een ouder zich niet aan onze normen en waarden houdt, neergelegd in de Gedragsregels, behoudt Shinty zich het recht voor om dit ongewenste gedrag voor te leggen aan de Tuchtcommissie van Shinty.