header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Bijpraten over het Veiligheidsbeleid van Shinty

Nieuws afbeelding 8-3-2016

Het bestuur van Shinty heeft onlangs het Veiligheidsbeleid afgerond. Doel is het klimaat van veilig sporten behouden of realiseren. De onderdelen van dit beleid zijn aannamebeleid, gedragsrichtlijnen, pestprotocol, sanctiereglement, tuchtreglement en vertrouwenspersonen. De commissie sportiviteit en respect beoogt actief het bewustzijn te verhogen omtrent gewenst gedrag in onze sport.De meeste onderdelen zijn al aan de leden gepresenteerd en staan op de website.

Nieuw is het aannamebeleid. Dit gaat over het veilig aantrekken van betaalde krachten zoals trainers (referenties, VOG) en vrijwilligers (sommigen ook VOG) en alle trainers, begeleiders, coaches en managers committeren zich aan de ‘gedragscode begeleiders’ van de KNHB. Daarnaast moeten vrijwilligers die niet lid zijn een verklaring onderwerping tuchtrecht (KNHB) gaan ondertekenen. Over deze zaken wordt nog uitgebreider gecommuniceerd.
Het veiligheidsbeleid wordt momenteel voorgelegd aan de NOC*NSF en bij hun goedkeuring moet het ministerie van Veiligheid en Justitie het beleid nog accorderen. Bij akkoord krijgt Shinty een zogenaamde e-herkenning om toegelaten te worden tot de Regeling Gratis VOG. Het veiligheidsbeleid is na goedkeuring op de website te vinden. We zullen jullie er dan uiteraard uitgebreider over informeren.

Namens het bestuur, André ten Damme

Deel op:

Zoeken

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]