header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Woensdag 21 nov Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 9-11-2018 Het bestuur van Shinty nodigt alle ereleden, leden van verdienste, seniorleden, jeugdleden, ouders van jeugdleden, leden van commissies, coaches en trainers van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 november om 20.00 uur in het clubhuis.

Na afloop van de ALV, rond 21.30 uur, nodigen wij jullie uit voor een presentatie en interactieve sessie met onze Arbitragecommissie. Edward Lind en Bart Molenaar nemen jullie mee in de wereld van het goed indelen van scheidsrechters, het begeleiden & fluiten van wedstrijden en het selecteren & opleiden van Clubscheidsrechters. Daar komt heel wat meer bij kijken dan menig toeschouwer langs de zijlijn zou denken. Wij hopen dat velen van jullie hierbij aanwezig zullen zijn. Rond 22.15 uur sluiten we de avond af met een borrel om met elkaar na te praten.

Agenda Algemene Ledenvergadering

20.00 uur start ALV

1.  Opening en mededelingen
2.  Vaststelling verslagen van de ALV van 27 juni 2018 en van de Bijzondere ALV van 27 augustus 2018
3.  FinanciĆ«n   
          - Resultaat 2017-2018   
          - Toelichting resultaten  
          - Bruikleenregeling Shinty wedstrijdshirts met toelichting
4. Bijpraten
          - Jeugdbestuur: kennismaken en activiteiten seizoen 2018-2019
          - Sportiviteit & Respect  
5. Personele wijzigingen
          - Wendy Morshuis neemt afscheid als bestuurslid /Penningmeester
          - Rosemarijn van Groningen neemt afscheid als bestuurslid/ Hoofd Technische Zaken Senioren
          - Benoeming Willem de Feijter als bestuurslid/ Penningmeester
          - Benoeming Koen Husmann als bestuurslid/ Hoofd Technische Zaken Senioren
          - Afscheid- en nieuwe personeels- en commissieleden 
6. Rondvraag 
7. Sluiting en borrel 

Rond 21:15 uur afsluiting ALV

Alle ereleden, leden van verdienste, seniorleden, jeugdleden, ouders van jeugdleden, leden van commissies, coaches en trainers hebben een uitnodiging voor de ALV met bijbehorende bijlagen ontvangen via e-mail. Mocht je geen uitnodiging en/of bijlagen hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Deel op:

Zoeken

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]