header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Van de voorzitter: Xavier van den Thillart

Nieuws afbeelding 17-3-2021

Beste leden van Shinty,

 

Partir c’est mourir un peu…

 

Hierbij laat ik jullie weten dat ik afscheid zal nemen als voorzitter van Shinty. Bij mijn aantreden heb ik met mijn gezin afgesproken dat ik deze functie één termijn zou uitoefenen. Het einde van deze termijn komt nu sneller dan verwacht. Graag leg ik dit hieronder uit:

Afgelopen december vond een strategische sessie plaats met het bestuur. Belangrijke onderwerpen die we bespraken waren onder meer de postcorona aanpak, de opstart van enkele grote projecten en de continuïteit van het bestuur na een eerste termijn. Ondertussen is ons namelijk duidelijk dat het niet eenvoudig is om met enkel enthousiasme -en dus zonder ervaring vanuit het vorige bestuur- de club te besturen.

Doordat we in ons bestuur aanvankelijk slechts één oudgediende hadden (in de persoon van Johan van Luijn), werd het ons glashelder dat we in de toekomst voor bestuurlijke continuïteit zorg moeten dragen. Daarom zijn wij al vroeg gaan nadenken over onze eigen opvolging. In deze huidige, onzekere periode is het de kerntaak van het bestuur en de voorzitter om rust, stabiliteit en continuïteit voor de vereniging te waarborgen. Daarom heb ik in december mijn gedachten over mijn opvolging alvast met het bestuur gedeeld: ik gaf aan Jeroen van der Neut bij de ALV te willen voordragen als nieuwe voorzitter.

Na enige bedenktijd heeft Jeroen gelukkig aangegeven dat hij graag mijn taken wil overnemen. Wel zou hij dit bij de eerstvolgende ALV in juni al willen effectueren. Het bestuur zal Jeroen dus tijdens deze ALV willen voordragen als nieuwe voorzitter van Shinty.

Ten aanzien van de verdere samenstelling van het bestuur het volgende:

- Om de stabiliteit en continuïteit van het huidige bestuur te waarborgen hebben wij penningmeester Willem de Feijter bereid gevonden om nog minimaal tot juni 2022 aan te blijven. Hierdoor krijgt de club op het gebied van financieel management de rust die het juist nu nodig heeft.

-Daarnaast heeft Gina Doedens te kennen gegeven dat haar zakelijke werkzaamheden vanwege de coronapandemie te veel aandacht vragen om voldoende tijd te kunnen besteden aan Shinty. Daarom zal ook Gina per juni stoppen als bestuurslid communicatie en sponsoring. Wel zal zij actief blijven binnen de sponsorcommissie.

- Met ingang van juni zal Daniëlle Cornelissens de functie van bestuurslid communicatie gaan combineren met de functie van secretaris die ze momenteel al bekleedt. Daniëlle is bereid gevonden om deze rol tot juni 2023 te gaan vervullen.

Tijdens de ALV in juni zullen we het volledige rooster van aftreden van het bestuur nader toelichten.

Tot slot wil ik jullie laten weten dat ik deze stap bewust nu heb gemaakt om mijn belofte aan zowel mijn gezin als de club in te lossen. Juist nu moeten we kijken naar de toekomst van onze club. De voorgestelde bestuurssamenstelling geeft stabiliteit en continuïteit waardoor we met vertrouwen verder kunnen bouwen aan Shinty. De functie van voorzitter heb ik vanuit liefde voor de club op me genomen. Uiteraard had ik andere dromen toen ik aan deze klus begon, maar op corona heeft niemand grip en invloed. Ik ben bijzonder trots op de wijze waarop wij als bestuur onze club door een lastige periode weten te manoeuvreren.

Met vriendelijke groet,

 

Xavier van den Thillart

voorzitter DMHC Shinty

Deel op:

Zoeken

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]