header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Van de Bestuurstafel: Jeroen van der Neut

Nieuws afbeelding 28-8-2023

We zijn begonnen! Wat heerlijk om alweer zoveel activiteit te zien op onze mooie club, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Ook als bestuur hebben we genoten van de break in de zomer met net wat minder Shinty "op de agenda”; de voorbereiding van het nieuwe seizoen blijft echter toch altijd weer de nodige inspanning vragen van commissies, bestuur en de hockeyprofessionals op de club – ook gedurende de zomer. Volgens mij zijn we er klaar voor!

In juni was er een Algemene Leden Vergadering (ALV). Daarin hebben we teruggeblikt op het vorige seizoen, is de financiële stand van zaken besproken, is het budget voor komend seizoen door de ALV vastgesteld (inclusief de contributies en toeslagen 2023-2024) en zijn 3 nieuwe bestuursleden benoemd. Mireille Donkervoort en Janine Spieksma zijn benoemd tot Lid van Verdienste, voor hun jarenlange inzet voor G-Hockey bij Shinty.

Tijdens de ALV is zowel door het bestuur als door een aantal van onze betrokken leden aangegeven dat het van belang is dat we met elkaar letten op de cultuur binnen de vereniging. Deze cultuur wordt mede beïnvloed door de wijze waarop met elkaar communiceren. Onze vrijwilligers zijn geen betaalde krachten en zij proberen zo goed mogelijk hun taken in te vullen in het belang van Shinty; wat mij betreft hoort daar ook respect en begrip bij van (ouders van) leden. Omgekeerd geldt dat uiteraard ook: (ouders van) leden mogen een eenduidige en transparante communicatie verwachten van bestuur, onze vrijwilligers én onze hockeyprofessionals. Dat we hierin nog verder kunnen verbeteren is voor ons als bestuur duidelijk. Dat vergt een inspanning van ons allen, want #samenzijnweshinty.

Zoals jullie weten zal ik tijdens de ALV in november 2023, conform het rooster van aftreden en na een bestuursperiode van 4,5 jaar (waarvan 2,5 jaar als Voorzitter) aftreden. In mei is daartoe al een vacature geplaatst, op basis waarvan geïnteresseerden zich konden melden. Als bestuur zijn we verheugd om aan te kunnen kondigen dat we inmiddels een zeer goede kandidaat voor de rol van Voorzitter hebben gevonden in de persoon van Bastiaan Haks. Een nadere introductie van Bastiaan kun je hier vinden. Bastiaan draait inmiddels mee met het bestuur, om zo een goede overdracht mogelijk te maken. De benoeming van Bastiaan zal in de ALV van november worden voorgelegd aan de leden.

Ik wens jullie allen een goede start van het nieuwe seizoen, en hopelijk tot snel op onze mooie vereniging!

Jeroen van der Neut
[email protected]

Deel op:

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]