header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Inspraakavond druk bezocht

Nieuws afbeelding 28-10-2013 Ruim 60 mensen kwamen op 16 oktober naar het clubhuis om op uitnodiging van het bestuur om mee te denken over het beleid voor de komende jaren. Na een inleiding van de voorzitter over de voornemens voor de komende jaren, werd in kleinere groepen intensief gediscussieerd over de concretere invulling hiervan.

Ieder kwartier werd door het luiden van de bel een nieuwe discussieronde ingeleid. Naast enkele kritische kanttekeningen waren er vooral  veel nuttige suggesties voor
de uitvoering van het beleid. We zijn ontzettend blij met alle input die
we hebben gekregen. We nemen dit mee bij het formuleren van het beleid
dat tijdens de ALV op 20 november ter besluitvorming aan de leden
voorgelegd zal worden.

Beleid vertaald naar focusgebieden
Als bestuur kunnen we bouwen op de grote vooruitgang die door het
vorige bestuur is gemaakt. Het beleid voor de periode 2013-2016 is dan
ook in grote lijnen gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als het beleid
uit de voorafgaande periode. Op een aantal onderdelen zal er iets
aangepast worden om er voor te zorgen dat het aansluit bij de actuele
omstandigheden. Hierbij toetsen we al onze inspanningen aan onze missie:
Shinty zorgt in Driebergen voor de sportieve ontwikkeling en cohesie van
leden door het faciliteren van hockey.


Onze visie en ambitie hebben we als volgt geformuleerd: Shinty wil voor alle leden (senioren en junioren) op z’n eigen niveau plezierig en goed hockey bieden met een
uitstekende organisatie.


Binnen deze missie en visie hebben we zes focusgebieden gedefinieerd
waar we de komende jaren pro actief mee aan de slag gaan. De bezoekers
van de inspraakavond hebben op al deze onderdelen meegedacht. De
focusgebieden zijn:

1. Gezonde veldbezetting (op zaterdag en zondag)
2. Nieuw veld 1
3. Arbitrage professionaliseren
4. Vrijwilligers uitbreiden en professionaliseren
5. Handhaven goede organisatie en trainingsniveau jeugd en senioren
6. Veiligheid (sociaal en fysiek) stimuleren

Marijke Reiring heeft het bestuur begeleid bij de voorbereiding en
heeft ook de inspraakavond gefaciliteerd.
Deel op:

Zoeken

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]