header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Van de voorzitter

Nieuws afbeelding 1-10-2018 In de laatste bijzondere ALV op maandag 27 augustus ben ik benoemd tot interim-voorzitter van Shinty. Daarmee ben ik Ido de Geus opgevolgd als voorzitter van Shinty. In zijn voorzittersperiode zijn door het bestuur, alle vrijwilligers en leden belangrijke stappen gezet op het gebied van arbitrage,  aansluiting van breedteteams, het parkeren op ons terrein, sponsoring, indelingsprocedures van de teams en vele andere gebieden. Dat heeft ertoe geleid dat Shinty op zowel sportief als financieel gebied uitermate gezond is. De KNHB ziet Shinty dan ook als voorbeeld voor andere clubs. Een relatief kleine dorps- en familieclub die door intern opgeleide trainers en scheidsrechters bijvoorbeeld echt het verschil maken binnen onze regio. Daar mogen we trots op zijn!
Zelf ben ik van 2014 tot en met 2017 bestuurslid geweest van de technische commissie jongste jeugd en mede daarom gevraagd om tijdelijk de voorzittersrol op mij te nemen en dat doe ik graag. Toch zal deze rol voor mij een tijdelijke (moeten) zijn en heeft Shinty op een zo kort mogelijke termijn een voorzitter nodig voor langere tijd. Een bestuursperiode is bij Shinty 3 jaar. 

Als voorzitter opereer je als zodanig vaak op de voorgrond en ben je een vanzelfsprekend aanspreekpunt voor leden en derden. Je vormt en volgt samen met de mede-bestuursleden en de leden het clubbeleid en houdt koers. Toch blijf je in mijn ogen ook vaak gepast op de achtergrond. De overige bestuursleden zijn de portefeuillehouders van secretariaat, financiën, communicatie, de technische commissies van jongste jeugd, jeugd en senioren op dit moment. En onder die bestuursfuncties vallen weer diverse andere commissies. Elk van deze bestuursleden is kennisdrager, woord- en actievoerder van zijn of haar portefeuille en praat het bestuur en de leden bij voor wat betreft ontwikkelingen en beleid. Als medebestuurder en dus ook als voorzitter help je de betreffende bestuurder daar waar nodig met het ijken van die ontwikkelingen en dat beleid. Besluiten binnen een portefeuille hebben namelijk vaak direct of op termijn gevolgen voor de andere portefeuille(s). De maandelijkse bestuursvergadering zorgt dan ook voor die vereiste samenhang. Als voorzitter trek je dus de kar, maar ook door er regelmatig náást te lopen. 

Shinty zoekt dus iemand die de voorzittersrol ziet zitten en graag op zich wil nemen! Als jij hier enthousiast van wordt, dan kun je mij bellen of mailen en gaan we een kop koffie of iets anders drinken. 

Dank alvast aan een ieder voor het overwegen van deze mooie rol binnen Shinty! 

Met sportieve groet, 

Martijn Maas
06-28471941


Deel op: