header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Samen bouwen aan een positieve Shinty-clubcultuur

9-6-2024

Beste leden,

Uit de ledentevredenheid enquête blijkt dat onze leden de warme familiesfeer, de gezelligheid en de gemeenschapszin binnen onze vereniging enorm waarderen. Dit zijn kernwaarden die we koesteren en willen versterken. Tegelijkertijd merken we als bestuur dat er af en toe negatieve omgangsvormen zijn die de sfeer en teamspirit kunnen bedreigen. De afgelopen maanden hebben we enkele onacceptabele voorbeelden gezien, zoals vandalisme en discriminatie, evenals het onzorgvuldig omgaan met Shinty-eigendommen en materialen. Daarnaast zien we regelmatig dat spelers, ouders en/of toeschouwers de grenzen van sportief en respectvol gedrag richting scheidsrechters, tegenstanders, medespelers en (jeugd)trainers overschrijden, zowel op het veld, buiten het veld als online.

We willen benadrukken dat dit gedrag niet representatief is voor onze club als geheel, maar we kunnen het ook niet negeren. Alex Verga, een oud-international en topcoach, schreef onlangs over de uitdagingen die jeugdtrainers ervaren met ouders en hoe dit de werving van jeugdtrainers bemoeilijkt. Ook bij ons zien we dat ouders soms terughoudend zijn om als teambegeleider op te treden en dat sommige spelers overwegen te stoppen met hockey. Dit moeten we samen zien te voorkomen.

Het draait allemaal om onze clubcultuur. Hoe gaan we met elkaar om? Welke normen en waarden vinden we belangrijk? Waar trekken we de grens bij onacceptabel gedrag? Als bestuur hebben we besloten om hier bewuster mee om te gaan en onze cultuur meer aandacht te geven. Veranderingen in cultuur gaan niet van de ene op de andere dag, maar we kunnen wel beginnen met kleine stappen die op termijn een positieve impact zullen hebben.

Vorige week hebben we een klankbordsessie georganiseerd met een representatieve groep uit ons Technisch Hart, lijncoördinatoren, vertrouwenspersonen en enkele ouders en teambegeleiders. Het was bemoedigend om te zien dat iedereen het eens was over de belangrijkste thema's en de wil en noodzaak om deze aan te pakken. De thema's die naar voren kwamen waren:

De dynamiek rond de eerste lijn versus breedte
De hoge verwachtingen die spelers maar met name sommige ouders hebben, versterkt door de verschillen in de begeleiding tussen lijnen, leiden regelmatig tot ongewenst gedrag en beïnvloeden de sfeer. 
Heldere kaders en grenzen stellen
We zullen duidelijk maken welke normen en waarden we hanteren en welke sancties volgen bij overschrijding van deze grenzen. 
Het normaliseren van elkaar aanspreken op ongewenst gedrag
We willen een cultuur creëren waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt om ongewenst gedrag te signaleren en aan te pakken.
Jeugdcoaches en begeleiders versterken als rolmodel en grenzen bewaken
Het is cruciaal dat onze jeugdcoaches en begeleiders de normen en waarden van onze club uitdragen en bewaken. We willen hen meer in hun kracht zetten en ondersteunen als rolmodellen.
Inspireren tot bredere vertegenwoordiging in commissies en vrijwilligerswerk, en normalisering van ouderparticipatie bij team/hockey ondersteuning
We willen meer ouders en leden betrekken bij commissies en teambegeleiding om de betrokkenheid en ondersteuning binnen de club te vergroten.

In de komende tijd zullen we een vervolgtraject uitstippelen. Er is veel werk te verzetten, maar we denken aan kleine stappen die samen tot de gewenste positieve impact zullen leiden. Het belangrijkste is de rol die iedereen kan spelen in dit proces. Uiteindelijk wordt een cultuur gevormd door rolmodellen die het goede voorbeeld geven, en die rolmodellen zijn wij allemaal - spelers jong en oud, ouders, trainers, jeugdtrainers, scheidsrechters en vrijwilligers. We rekenen daarom op de betrokkenheid van jullie allen!

Samen zijn wij Shinty!

Namens het bestuur,

BastiaanDeel op:

Zoeken

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]