header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Corona

Algemene clubregels DMHC Shinty

Kom je naar de club? Gezellig, maar meld je aan en houd graag rekening met de aandachtspunten die gelden op de club.

Registreer je dan als je ouder bent dan 13 jaar. De registratie gaat in op woensdag 2 september en geldt voor alle bezoekers van Shinty (dus spelers, trainers, coaches, ouders, supporters, vrijwilligers en verder).

Je kunt je gemakkelijk van tevoren registreren via www.shinty.nl/registratie. Ook kun je gebruik maken van de QR-code:
Leden of ouders van leden kunnen zich aanmelden via de knop 'Lid van DMHC Shinty'. In dit geval worden je contactgegevens uit Lisa worden gebruikt.
Weet je je lidnummer en je wachtwoord niet? Meld je dan aan als bezoeker.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens.


Aandachtspunten:

Algemeen
 • Heb je klachten? Kom dan niet naar de club.
 • Ben je onlangs op vakantie geweest in een gebied dat oranje of rood is of is geworden? Kom dan de komende 14 dagen niet naar de club.Via deze link zie je of jouw vakantieland of - regio binnen het risicogebied valt. Lees dit bericht voor meer informatie.
 • We vragen je om te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden op Shinty. Doe dit voor de gezondheid van jezelf en de andere leden. Om je te helpen herinneren aan de 1,5 meter afstand zijn overal markeringen en posters geplaatst.
Op de club
 • Er is een nieuwe routing gemaakt om bij de verschillende velden te komen. Deze routing is als bijlage bijgesloten bij dit bericht.
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets. Dat is veruit het gemakkelijkst.
 • De doorgang tussen veld 1 en 3 is open, maar is te smal om tegenliggers te kunnen passeren. Daarom heeft uitgaand verkeer (mensen die van het clubhuis richting de parkeerplaats lopen) voorrang. Zie de verkeersborden die bij de doorgang zijn geplaatst.
 • Bij de parkeerplaats zijn twee borden opgehangen met looproutes richting het clubhuis. Loop zo veel mogelijk langs de snelweg, via veld 2 en 1, naar het clubhuis om de smalle doorgang tussen veld 1 en 3 te ontwijken.
 • Het pad naast de materiaalcontainer, richting veld 4 is te smal om te kunnen passeren. Hetzelfde geldt voor de doorgang tussen veld 4 en het clubhuis. Daarom is hier eenrichtingsverkeer van gemaakt. Vanaf de materiaalcontainer kun je richting veld 4 lopen. Om weer terug bij het clubhuis uit te komen, sla je op de hoek linksaf en loop je richting de hoek waar de containers staan, om weer op het terras uit te komen. Dit is aangegeven met lijnen en pijlen.
In het clubhuis
 • Er mogen maximaal 75 volwassenen in het clubhuis. De rest is nodig voor bewegingsruimte.
 • Er geldt in het clubhuis éénrichtingsverkeer: de ingang is via de hoofdingang, bij de wc's, de uitgang is via de zijkant van clubhuis.
Voorafgaand en tijdens de wedstrijden
 • Met een heel team in de kleedkamers of de bestuurskamer een teamoverleg voeren op 1,5 meter gaat niet. Daarom is dit ook niet toegestaan. Teamoverleggen moeten buiten plaats vinden.
 • Verdere regels als je wedstrijden speelt lees jehier.
Op zaterdag
 • We verhogen het aantal ouders bij de wedstrijdtafel van twee naar vier ouders. Twee ouders dragen zorg voor de ontvangst van de teams, terwijl de andere twee op de hoek van de parkeerplaats staan om gasten op te vangen en ze wegwijs te maken. Meer informatie volgt, evenals een indeling.
Tot zover deze aandachtspunten. Houd de website, de Shinty-app en je e-mail in de gaten voor eventuele nieuwe berichten. Dank alvast voor je medewerking!
Update 26 augustus 2020
Iedereen geniet (nog even) van de laatste vakantiedagen, maar komend weekend gaan we van start met de jaarlijkse Spoorwegderby en de eerste competitiewedstrijden. Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. Op de site tref je meerdere berichten aan over het hervatten van de trainingen, de nieuwe looproutes op de club, de maatregelen bij wedstrijden etc. Lees deze informatie voor je naar de club komt en zorg er voor dat je overal de anderhalvemeterregel aanhoudt.
 
Daarnaast aandacht voor het volgende bericht:

Mocht je deze vakantie in een oranje of rood (geworden) gebied zijn (geweest), dan is het spelers, trainers, coaches, managers, scheidsrechters, ouders, overige gezinsleden uit hetzelfde huishouden (of studentenhuis etc.) gedurende tien dagen na terugkomst helaas niet toegestaan om op Shinty te komen. Dus dan nog even geen trainingen (geven), geen (oefen)wedstrijden spelen, geen overige activiteiten.

Kinderen tussen 4-12 jaar mogenwelkomen sporten, maar dienen op eigen gelegenheid naar Shinty te komen wanneer zij uit een risicogebied zijn teruggekeerd. De jonge kinderen die dat nog niet zelfstandig kunnen, zullen dus begeleid moeten worden door iemand van buiten het eigen huishouden.

Via deze link zie je of jouw vakantieland of -regio binnen het risicogebied valt.

Wij vertrouwen erop dat iedereen hier een eigen verantwoordelijkheid in neemt en dat eenieder die uit een risicogebied is teruggekeerd 14 dagen thuis blijft. Als vereniging zijn we, net als iedere Nederlander, gehouden aan strenge maatregelen. Daar willen we ons, in ieders belang, goed aan houden.

Hopelijk lukt het ons er met elkaar voor te zorgen dat we kunnen blijven hockeyen!


Update 23 augustus 2020
Het coronavirus is helaas nog steeds niet onder controle. Gelukkig kunnen we van start met de competitie, maar we moeten ons wel houden aan allerlei regels om verspreiding van het virus tegen te gaan. De KNHB heeft deze regels, die Shinty uiteraard ook volgt, op een rijtje gezet. Je leest ze hier. Benieuwd naar de aandachtspunten die specifiek voor onze club gelden? Die vind je hier.


Update 14 augustus 2020
Update 1 juli 2020
Goed nieuws voor alle verenigingen en hockeyers! Vanaf 1 juli geldt voor alle leeftijdsgroepen dat zij weer zonder restricties kunnen hockeyen. Tijdens de trainingen en wedstrijden hoeft géén 1,5 meter afstand meer te worden gehouden. Ook mogen vanaf 1 juli de clubhuizen inclusief horeca weer open en waren de kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen al toegankelijk. Bovendien zijn per 1 juli weer toeschouwers welkom.
 
We hebben de belangrijkste zaken per 1 juli hieronder op een rijtje gezet.

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij vanaf 1 juli normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • De jeugd tot 18 jaar hoeft ook buiten het veld geen 1,5 meter afstand meer te houden tot elkaar; wel moeten zij 1,5 meter afstand houden tot volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Voorafgaand aan en na afloop van de training of wedstrijd moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot anderen houden, waaronder in de kleedkamers en clubhuizen.
 • Clubhuizen (inclusief horeca, kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen) mogen vanaf 1 juli weer open. Er gelden wel specifieke regels en richtlijnen.
 • Per 1 juli zijn wedstrijden weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag – onder voorwaarden - publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers die geen gezamenlijk huishouden vormen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. (lees de exacte regels in het nieuwe protocol goed door!)
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
Ondanks alle versoepelingen is het belangrijk dat iedereen de hygiëneregels van het RIVM opvolgt:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • 18 jaar of ouder? Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.
Zie voor verdere informatiede website van de KNHBUpdate 31 maart 2020
De KNHB volgt sinds het begin van de coronacrisis de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. Op basis van de vandaag gecommuniceerde richtlijnen van de overheid en het RIVM heeft de KNHB daarom helaas moeten besluiten de wedstrijden in alle competities voor dit seizoen 2019-2020 wederom uit te stellen.

Competities
De periode waarin de competities alsnog op het veld beslecht kunnen worden in dit hockeyseizoen is – in beschikbare wedstrijddagen gemeten – niet groot meer. De KNHB onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om de competities wellicht op alternatieve manieren in mei/juni/juli af te ronden, dan wel andere alternatieve (competitie)formats voor een kortere periode op te zetten. Ons doel is om, wanneer de omstandigheden dat in de loop van mei zouden toelaten, het mogelijk te maken een aantal weken op de verenigingen te hockeyen. Op die manier willen we hockeyers en verenigingen alsnog een mooie periode vol hockey laten beleven. Daar zetten we nu onze energie, kennis en creativiteit op in. Zodra we de mogelijkheden concreet in kaart hebben, volgt een update aan alle verenigingen.

Op dit moment gaat het er echter vooral om er gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen. We rekenen daarom op het begrip van alle hockeyers en verenigingen en hopen dat iedereen richting de zomer alsnog met veel plezier op de verenigingen terecht kan.

Maatregelen verlengd tot en met 28 april
Voor de volledigheid wijzen we je er op dat alle eerder genomen maatregelen (bijvoorbeeld niet trainen en clubhuizen gesloten) van kracht blijven en verlengd zijn tot en met 28 april.


Update 24 maart 2020
De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, staat nog tot en met 6 april.

 

NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. De KNHB blijft de richtlijnen van het RIVM volgen, net als de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. Zodra we meer informatie hebben, zullen we dit vanzelfsprekend delen op onze website en met de verenigingen.


Update 15 maart 2020
Tot 6 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.


Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht
De Nederlandse overheid heeft zondagmiddag 15 maart besloten dat alle sportverenigingen/complexen in Nederland hun deuren moeten sluiten, in elk geval tot en met 6 april. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle hockeyverenigingen.

Eerder al vroeg de KNHB de hockeyverenigingen met klem om per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De teamactiviteiten van de Nederlandse Elftallen Dames/Heren en andere nationale selectieteams zijn eveneens afgelast.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.


EHL Final 8 uitgesteld
De Europese Hockey Federatie (EHF) heeft inmiddels besloten de Euro Hockey League Final 8 die van 9 tot en met 13 april gespeeld zou worden, uit te stellen. Het toernooi zou plaatsvinden op de velden van de Amsterdamsche H. & B.C.. Ook het gekoppelde jeugdevenement, de ABN AMRO EHL U14 is uitgesteld.


Site KNHB
Op de site van de KNHB lees je de meest recente berichtgeving:https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie


Basis hygiëne
De KNHB raadt alle hockeyers en hockeyfans aan extra te letten op de basis hygiëne. Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

*Was je handen regelmatig

*Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

*Gebruik papieren zakdoekjes

Op maandagavond 9 maart is er een nieuwe maatregel bijgekomen en wordt opgeroepen om geen handen meer te schudden.Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

Aanvullend advies KNHBAls aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne adviseerde de KNHB al eerder bij de wedstrijden de komende periode de handshake met medespelers, tegenstanders en scheidsrechters te vermijden. Natuurlijk vragen wij hockeyers elkaar nog steeds een prettige wedstrijd toe te wensen maar daarbij raden we aan een alternatief voor de handshake te gebruiken. KNHB adviseert het volgende:

*Ontvang je clubgenoten, tegenstanders en de scheidsrechters nog net zo hartelijk maar zonder handshake.

*Wens de tegenstander succes door middel van bijvoorbeeld een yell.

*Bedank de scheidsrechter na afloop mondeling zonder handshake.

*Het blijft belangrijk om alleen een eigen bidon of waterfles te gebruiken.

*Zorg ervoor dat je bitje niet rondslingert; stop hem bijvoorbeeld in je sok als je hem niet gebruikt.

*Ben je scheidsrechter, gebruik dan alleen je eigen scheidsrechtersfluitje.

*Maak je gebruik van wisselende strafcornermaskers, haal er dan een desinfecterende doek overheen voordat je deze opzet als iemand anders het masker voor jou gebruikt heeft.
 

Zoeken

Contact

Adres
Hoofdstraat 21a,
3971 KA Driebergen
0343-516767

Postadres
Postbus 213,
3970 AE Driebergen
[email protected]