header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Funkey

Funkey is een door de KNHB ontwikkeld bewegingsprogramma voor 4- en 5-jarigen van de basisschool. Met leuke oefeningen en spelletjes maken kinderen kennis met de basisbeginselen van hockey en bewegen ze op een leuke en verantwoorde manier, waarbij FUN voorop staat, ofwel FUN is KEY! De kinderen spelen nog nauwelijks met sticks en hebben dus ook nog geen stick, scheenbeschermers en bitje nodig. Wel worden er met, op Shinty aanwezige, (knots)hockeysticks oefeningen gedaan.

Twee series per jaar
Per jaar biedt Shinty twee series van 10 lessen aan; Funkey 1 (start september 2019) en Funkey 2 (start maart 2020). De exacte trainingsdata worden zodra alle aanmeldingen binnen zijn per mail bekend gemaakt. 

Funkey 1: bedoeld voor kinderen uit groep 2 of die voor het eerst meedoen aan Funkey.

Funkey 2: eveneens bedoeld voor kinderen uit groep 2, waarbij zij ook kennismaken met een stick en zachte bal (nog steeds geen bitje en scheenbeschermers nodig). Dit is bedoeld als voorbereiding op de F1 (vanaf 6 jaar). 

Uit ervaring is de afgelopen jaren gebleken dat kinderen van 4 jaar (schoolgroep 0 of 1) eigenlijk nog te jong zijn om mee te doen aan Funkey. Van deze groep vallen relatief veel kinderen af. Wij adviseren daarom pas te starten met Funkey vanaf groep 2. 
Mocht er echter veel animo zijn voor Funkey onder oudere kinderen uit groep 1 (tweede helft groep 1), dan zouden we in maart naast Funkey 2 ook een extra ronde Funkey 1 aan kunnen bieden. 

In principe is er een jongensgroep en een meisjesgroep, maar ook dit hangt af van het aantal inschrijven per soort Funkey. Er kan eventueel ook worden gekozen voor een mixed-groep. 

Een les wordt gegeven door minimaal twee trainers en duurt een uur. De eerste 45 minuten wordt er ‘gefunkeyd’. Daarna is er net als bij 'echt hockey' een gezamenlijke afsluiting met een drankje. Uit ervaring is gebleken dat 45 minuten de maximale spanningsboog is voor kinderen van deze leeftijd. 

Meedoen?
Lijkt Funkey je leuk, vul dan dit inschrijfformulier in en mail deze naar [email protected]. Als je eerst wil weten hoe Funkey eruitziet, kun je altijd op woensdagmiddag even komen kijken op Shinty.

Omdat we zoveel mogelijk kinderen willen laten kennismaken met Funkey, geldt dat kinderen die nog geen Funkey gespeeld hebben, voorrang hebben op kinderen die al deelnamen aan een eerdere serie. 

Als Funkeyer ben je nog geen lid van Shinty. Je kunt lid worden van Shinty vanaf schoolgroep 3. Funkey deelname betekent niet dat er automatisch ook plek is in de F1 in het daaropvolgende seizoen. Wel levert deelname aan Funkey één punt op bij de puntentelling.  
 
Voor vragen over Funkey kun je contact opnemen met [email protected].